เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

23 ตุลาคม 2561 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 ... รัชกาลที่ 5 โดยมีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง.
23 ตุลาคม 2561 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 ... รัชกาลที่ 5 โดยมีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง.

31 ต.ค. 2561 0 99

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นำโดย นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งครูและบุคลากร ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน วันปิยมหาราช ประจำปี 2561 บริเวณอำเภอชัยบาดาล

1
^