เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2562

ขอเเสดงความยินดี
กับนักเรียนและครูที่ปรึกษา
 
เข้าร่วม

กิจกรรมบ่มเพาะนักปประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2562
ภาคกลางและภาคตะวันออก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)
ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562
โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^