เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวภัทธีญา อุตมะพันธุ์

กลุ่มบุคลากรครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งครู (คศ.1)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^