เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายทวีศักดิ์ สาฤทธิ์ดี

กลุ่มบุคลากรครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^