เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายปิยพล อุ่นอุพันธ์

กลุ่มบุคลากรครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^