เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจักร์กรินทร์ บุญจันทร์

กลุ่มบุคลากรครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน

ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^