เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายธีรยศ รักเมือง

  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

 • thumbnail

  นายธีรยศ รักเมือง

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรี วุฒิชา นารี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายมนตรี ศรีสถาพร

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา สิงหาเขต

  รองผผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

^