เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายวินิจฉัย วัฒนกูล

  ผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นายธีรยศ รักเมือง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายประถมจักรี สียางนอก

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายธีรยศ รักเมือง

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

^