เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธีรยศ รักเมือง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

รายละเอียดรองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ที่อยู่221 หมู่ 1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

โทรศัพท์036689921

อีเมล

^