เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวณัฏฐากาญจน์ คงเจริญ

กลุ่มบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ตำแหน่งหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^