เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกนก เขียวลอย

กลุ่มบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^