เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพินิจ ศรีโชติ

กลุ่มบุคลากรฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^