เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติ

ประวัติสถานศึกษา
 
ขื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ี่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 221 ม.1 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15130

 รศัท์ :  036-689921   
โทรสาร : 036-689921
Website www.chaibadan.ac.th
E-mail chaibadan@chaibadan.ac.th

 
^