ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา2564 ระดับ ปวช. ปวส.

VTR CIC แนะนำวิทยาลัย

รายงานผู้สมัครเรียนและมอบตัว ปีการศึกษา 2564

ข่าวรับสมัครงาน


คู่มือการปฏิบัติงาน

ระบบ พิมพ์ใบเกียรติบัตร

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

งบทดลองของวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

งบทดลองของวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

เอกสารรายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา

ปฏิทินการปฏิบัติงาน