ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย

ข้อมูลทวั่ไปของวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ปรัชญาสถานศึกษา : “ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ าเลิศวิชา ”

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์ : “ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ” คุณธรรม

อัตลักษณ์ : พอเพียง วินัยดี มีคาราวะ

สีประจำวิทยาลัยฯ : สีแดง,สีเหลือง

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยฯ : ต้นราชพฤกษ์

พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา : พระพุทธชัยมงคล

เพลงมาร์ชการอาชีพชัยบาดาล

กราบองค์พระพุทธชัยมงคล ขอพรช่วยดล ทวีรุ่งเรืองปัญญา งามราชพฤกษ์ ทิ้งช่อลิ่วลมเพลินตา ขอกราบบูชา พระวิษณุกรรมสร้างสรรค์สิ่งดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา เป็นปรัชญา ให้เราฝึกฝน รู้งาม วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ผองเรารักสมัครสมานสามัคคี แดงเหลืองเรืองรอง ผุดผ่องสีแห่งศรัทธา เราคนพันธุ์อา จะยึดมั่นทำดี รวมเป็นหนึ่งในชัยบาดาล การอาชีพแห่งนี้ขอชูเกียรติ และศักดิ์ศรี อาชีวะไทย