ข้อมูลอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ชื่อภาษาอังกฤษ Chaibadan Industrail And Community College

ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบล บัวชุม อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี

โทรศัพท์ โทร. 036-ุ689-921

โทรสาร โทร. 036-689-921

เว็บไซต์ www.chaibadan.ac.th

อีเมล chaibadan@chaibadan.ac.th

เนื้อที่ของสถานศึกษา 82 ไร่ 2 งาน – ตารางวา

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 9 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 45 ห้อง ได้แก่

  1. อาคารอำนวยการ ?จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง
  2. อาคารเรียนชั่วคราว ?จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง
  3. อาคารเรียนโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง – ห้อง
  4. อาคารโรงอาหารและหอประชุมบ้านพัก ?จำนวน 1 หลัง – ห้อง
  5. อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ 2,240 ตร.ม. ?จำนวน 1 หลัง 15 ห้อง
  6. อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ 3,00 ตร.ม. ?จำนวน 1 หลัง 16 ห้อง
  7. โรงอาหารอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 816 ตร.ม. ?จำนวน 1 หลัง – ห้อง
  8. โรงฝึกงานแบบจั่วคู่ ?จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
  9. อาคารอำนวยการ ?จำนวน 1 หลัง

 

สีประจำวิทยาลัย : สีแดง,สีเหลือง

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยฯ : ต้นราชพฤกษ์

เพลงมาร์ชการอาชีพชัยบาดาล :

กราบองค์พระพุทธชัยมงคล ขอพรช่วยดล ทวีรุ่งเรืองปัญญา งามราชพฤกษ์ ทิ้งช่อลิ่วลมเพลินตา ขอกราบบูชา พระวิษณุกรรมสร้างสรรค์สิ่งดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา เป็นปรัชญา ให้เราฝึกฝนรู้งาน วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ผองเรารักสมัครสมานสามัคคี แดงเหลืองเรืองรอง ผุดผ่องสีแห่งศรัทธา เราคนพันธุ์อา จะยึดมั่นทำดี รวมเป็นหนึ่งในชัยบาดาล การอาชีพแห่งนี้ขอชูเกียรติ และศักดิ์ศรี อาชีวะไทย