ทำเนียบผู้บริหาร

ปี พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

บริหารงานโดย

นายชัยวัฒน์ พรแสน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ดำรงตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


ปี พ.ศ. 2559-2561

บริหารงานโดย

นายวินิจฉัย วัฒนกูล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ดำรงตำแหน่ง

14 พฤศจิกายน 2559 – 28 กันยายน 2561