แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา

ครูประจำแผนกวิชา

นายบัณฑิต ด่อนศรี

ตำแหน่ง ข้าราชการครู

นายจักร์กรินทร์ บุญจันทร์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู