ธุรกิจที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 2 ธุรกิจ 1.ธุรกิจ เย็นดีแอร์ 2.ธุรกิจMoblie service

เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำธุรกิจ เย็นดีแอร์

1.ธุรกิจ เย็นดีแอร์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษา ในขั้นตอน วิธีการทำธุรกิจ เย็นดีแอร์

2. ธุรกิจMoblie service

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*