ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ด้วยนางสาวกัลยา สิงหาเขต ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ไได้จากการวิจัยไปพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

About chaibadan

Check Also

พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 30

พิธีเปิดการประช …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *