chaibadan

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรและนักเรียน นักศึกษ …

Read More »

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ …

Read More »

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »

เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ (อวท.) ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จัดโครงการส่งเสริมวิถีประ …

Read More »

โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)

โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค …

Read More »

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจให้ผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจให้ผู้เรียนในการเป็นผู้ปร …

Read More »