ข่าวการศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เรื่อง กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เรื่อง กำหนดการชำร …

Read More »

การประกาศผลการเรียน และการยื่นคำร้องขอแก้ 0 และ มส. ในภาคเรียนที่2/2565

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ประกาศผลการเรียน ประจำภาค …

Read More »