ข่าวกิจกรรมแผนกวิชา

พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 30

พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห …

Read More »

โครงการสัมมนาครูเครือข่ายแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล พ …

Read More »

ภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสู่สากล English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ …

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชา …

Read More »