ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้นำที่มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อ …

Read More »

พิธีทำบุญฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์ ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล โดยนายชัยวัฒน์ พรแสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เป็นประธานในการเปิดพิธี

พิธีทำบุญฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์ ณ วิทยาลัยการอาชี …

Read More »

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติรา …

Read More »

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ และแนะแนวทางการศึกษาต่อในสาขาอาชีพ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และได้ทำขนมถังทอง โตเกียวเนยกรอบ มาบริการผู้เยี่ยมชิมฟรี รวมถึงการโชว์ผลงานของนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล และได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก ณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ร่ …

Read More »

ภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสู่สากล English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ …

Read More »

นายทนงศักดิ์ บำรุงพานิชย์ หัวหน้างานปกครอง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการแต่งกายส่วนกลาง ทำการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ระดับ ปวช. – ระดับ ปวส. เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการแต่งกายในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชา นารี รอ …

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชา …

Read More »

ภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เร …

Read More »

พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ถวายเครื่องราชสักการะ …

Read More »