ข่าวกิจกรรม

นายทนงศักดิ์ บำรุงพานิชย์ หัวหน้างานปกครอง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการแต่งกายส่วนกลาง ทำการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ระดับ ปวช. – ระดับ ปวส. เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการแต่งกายในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชา นารี รอ …

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชา …

Read More »

ภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เร …

Read More »

พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ถวายเครื่องราชสักการะ …

Read More »

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรและนักเรียน นักศึกษ …

Read More »

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ …

Read More »

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »

เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ (อวท.) ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จัดโครงการส่งเสริมวิถีประ …

Read More »