ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

เชิญชวนส่งข้อมูลเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะท …

Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง …

Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเน …

Read More »

ประกาศการชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)

ประกาศการชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรร …

Read More »

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด4ตัน6ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า4000ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า105กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง

Read More »