คลังภาพกิจกรรม

ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย (ชั่วคราว) วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดา …

Read More »

นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เข้าสักการะพระพุทธชัยมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิ …

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้นำที่มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อ …

Read More »

พิธีทำบุญฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์ ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล โดยนายชัยวัฒน์ พรแสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เป็นประธานในการเปิดพิธี

พิธีทำบุญฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์ ณ วิทยาลัยการอาชี …

Read More »

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ วิทยาลัยเกษตรและ …

Read More »

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ และแนะแนวทางการศึกษาต่อในสาขาอาชีพ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และได้ทำขนมถังทอง โตเกียวเนยกรอบ มาบริการผู้เยี่ยมชิมฟรี รวมถึงการโชว์ผลงานของนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล และได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก ณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ร่ …

Read More »

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564)

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เข้าร่วมการประเมินผลการดำ …

Read More »

ภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสู่สากล English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ …

Read More »

นายทนงศักดิ์ บำรุงพานิชย์ หัวหน้างานปกครอง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการแต่งกายส่วนกลาง ทำการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ระดับ ปวช. – ระดับ ปวส. เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการแต่งกายในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชา นารี รอ …

Read More »

พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ถวายเครื่องราชสักการะ …

Read More »