คลังภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564)

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เข้าร่วมการประเมินผลการดำ …

Read More »

ภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสู่สากล English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ …

Read More »

นายทนงศักดิ์ บำรุงพานิชย์ หัวหน้างานปกครอง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการแต่งกายส่วนกลาง ทำการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ระดับ ปวช. – ระดับ ปวส. เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการแต่งกายในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชา นารี รอ …

Read More »

พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ถวายเครื่องราชสักการะ …

Read More »

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรและนักเรียน นักศึกษ …

Read More »

เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ (อวท.) ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จัดโครงการส่งเสริมวิถีประ …

Read More »

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก >> https://drive.google.c …

Read More »

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix-it จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ออกหน่วยให้บริการชุมชนในโ …

Read More »