ไม่มีหมวดหมู่

การประกาศผลการเรียน และการยื่นคำร้องขอแก้ 0 และ มส. ในภาคเรียนที่2/2565

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ประกาศผลการเรียน ประจำภาค …

Read More »

เด็กที่จบการศึกษาของปีการศึกษา2563 ที่ไปเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวได้แก่

1 อู่ซ่อมรถยนต์ 2 ร้านน้ำปั่น

Read More »