30/03/2023

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

รับสมัคร

นักเรียน นักศึกษาใหม่

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

มอบตัวรอบ 2

นักเรียน นักศึกษาใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าวสาร