แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ