05/06/2023

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

รับสมัคร

นักเรียน นักศึกษาใหม่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าวสาร

12315 Next