ทำเนียบผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ พรแสน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


นายอนันต์ สุขดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน