ติดต่อเรา

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ตั้งอยู่เลขที่ : 221 หมู่ 1 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15130

โทรศัพท์ : 036-6899211

เว็บไซต์ : www.chaibadan.ac.th

E-mail : cic.it@chaibadan.ac.th

เพจ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

แผนที่เดินทาง : https://goo.gl/maps/mFsLV7DfoedqNTjv8