01/10/2023

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าวสาร